Pr
En
امروزپنجشنبه 08 خرداد 1399
اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون (Automation) به معنای خود فرمان است و اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation) به معنای استفاده از ابزار های کنترلی (مانند کامپیوتر، PLC و ...) و نرم افزار های مخصوص (CAM,CAD,CAX) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه های تولید می باشد که هدف کاهش نیاز به دخالت نیروی انسانی و افزایش سرعت تولید با دقت بالا است. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است.

شرکت رافد صنعت نیز در جهت بهبود روش های تولید و افزایش سرعت آن در صنایع گامی نو برداشته و خدماتی در راستای اتوماسیون کردن خطوط و بهینه کردن فرآیند ها با استفاده از روش های نوین و تجهیزات پیشرفته را ارائه می دهد و تا پایان راه یارو همراه شما خواهد بود.